Coraz większą uwagę przykładamy do oszczędzania zasobów i energii. Trend ten znajduje również odbicie w budownictwie. Realizacją tej idei są domy energooszczędne i domy pasywne. Ich konstrukcja podporządkowana jest oszczędzaniu energii. Czy mamy do czynienia z domem energooszczędnym, czy pasywnym regulują specjalne normy: NF40 dla domów energooszczędnych i NF15 dla domów pasywnych. W pierwszym przypadku zużycie energii na metr kwadratowy mieszkania nie może przekraczać 70 kWh na rok, w drugim – 15 kWh na rok. Domy pasywne odznaczają się również lepszymi materiałami izolacyjnymi oraz w jak największym stopniu wykorzystują energię odnawialną.
Ogólnie domy energooszczędne i pasywne odznaczają się prostą bryłą, która ogranicza straty ciepła, prostym, jedno- lub dwuspadowym dachem, wysokiej klasy materiałami izolacyjnymi, instalacją grzewczą o niskim zapotrzebowaniu na energię, zredukowanych do minimum mostkach termicznych i specjalnych oknach i drzwiach zapewniających doskonałą izolację. Względy energooszczędności determinują też orientację domu: powinien być silnie przeszklony od strony południowej, aby maksymalnie wykorzystać ciepło promieni słonecznych, natomiast po stronie północnej lokuje się niewiele okien lub nie montuje się ich wcale – w tej części domu przewiduje się na przykład korytarze. W przypadku domów energooszczędnych i domów pasywnych szczególną uwagę zwraca się też na kwestie wentylacji. Stosuje się tu systemy rekuperacji, odzyskujące ciepło z powietrza wywiewanego z domu, które wykorzystuje się z kolei do ogrzania powietrza nawiewanego. Unika się także lokowania garażu w obrębie budynku. Funkcjonuje on zazwyczaj jako przybudówka lub oddzielny budynek.
W jaki sposób usytuowanie domu wpływa na oszczędność energii?


Budownictwo ekologiczne ma swoje wady i zalety. Do plusów niewątpliwie zaliczyć można niski koszt eksploatacji takiego domu. Wiąże się z tym niewielki wpływ, jaki taki dom wywiera na środowisko. Wady domów ekologicznych i domów pasywnych to wymogi dotyczące ich konstrukcji, co w pewien sposób ogranicza fantazję architektów i możliwości zaprojektowania ciekawej bryły budynku, choć kreatywni projektanci i tu znajdą pole do popisu. Tego typu domy są też wyraźnie droższe w budowie. Tą wadę niwelować jednak mogą różnego rodzaju dotacje, jakie można uzyskać.
Budownictwo ekologiczne to trend, który wciąż zyskuje na popularności i wspierany jest przez rządy państw, na drodze różnych dopłat i dotacji. Pozwala to ograniczyć wpływ na środowisko nieuniknionego rozwoju gospodarczego. Możemy mieć nowy dom i jednocześnie być eko!