strona główna
Politechnika Krakowska
English

Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego

Chcesz mieć pewność, że Twój budynek lub dom będzie energooszczędny? Nasi eksperci sprawdzą czy został prawidłowo zaprojektowany i wykonany. Certyfikat MCBE to pierwszy w Polsce dokument potwierdzający spełnienie warunków wymaganych przy projektowaniu i wykonaniu budynków energooszczędnych, zgodnych z kryteriami niemal zerowego zapotrzebowania na energię (dyrektywy Unii Europejskiej).

PROCES CERTYFIKACJI:

1. Weryfikacji projektu architektonicznego (doradztwo projektowe, sprawdzenie najważniejszych parametrów, m.in.: współczynnik przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych)

2. Przeprowadzenie badań i pomiarów w istniejącym budynku(termowizja, badanie szczelności, mikroklimatu i jakości powietrza wewnętrznego).

Dodatkowe badania i analizy:
Analiza śladu węglowego, LCA - ekologiczna analiza w cyklu życia obiektu - określa wpływ budynku na aspekty środowiskowe w całym okresie życia obiektu (pozyskanie surowców, projektowanie, realizację, użytkowanie, recykling). Taka analiza pozwala na dobór materiałów z których wykonamy nasz budynek w sposób świadomy w jak najmniejszym stopniu przyczyniając się do eksploatowania surowców energetycznych i minimalizując emisje zanieczyszczeń środowiska powstałych w procesie produkcji materiałów oraz budowy i użytkowania budynków.

Parametry Małopolskiego Certyfikatu Budownictwa Energooszczędnego zostały oparte na wytycznych wynikających z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które odpowiadają Polskiej definicji budynków o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię.

Kryteria Certyfikatu MCBE spełniają minimum wartości parametrów cieplnych przegród zewnętrznych budynku, jakim powinny odpowiadać budynki przyjęte dla roku 2021.
Wskaźniki EP oraz EU wyznaczone są na podstawie obliczeń zapotrzebowania na energię w oparciu o normę PN-EN ISO 13790.
Minimalne wartości, uwzględniające warunki klimatyczne lokalne dla różnych stref Małopolski przyjęto na podstawie symulacji energetycznych.

Szczegółowych informacji na temat procesu certyfikacji oraz wycenę usługi przedstawią Państwu specjaliści MCBE.

Zapraszamy do kontaktu:
poniedziałek - piątek, godz. 8.00-16.00
tel. 12 628 31 23, kom. 797 401 110
ul. Szlak 65, pok. 102
31-153 Kraków
e-mail: biuro@mcbe.pl

Cennik usług

przeczytaj więcej

Chcę otrzymywać newsletter MCBE
stopka