strona główna
Politechnika Krakowska
English

Oferta MCBE

Usługi oferowane przez Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej:


 • Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego (Standard, Premium)

 • Weryfikacja dokumentacji projektowej

 • Weryfikacja projektów pod kątem NF15, NF40

 • Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, Audyty energetyczne budynków

 • Badania "in situ":

 • Badanie szczelności powietrznej budynków metoda Blower Door, badania termowizyjne, badanie komfortu cieplnego pomieszczeń, badanie jakości powietrza wewnętrznego: VOC, pojemność gazu, badanie współczynnika przenikania ciepła U dla przegród budowlanych Opis badań
 • Analizy symulacyjne budynków energooszczędnych w specjalistycznych programach komputerowych:

 • - Wykonywanie symulacji cieplnych budynków w programie Design Builder
  - Analizy termicznych własności konstrukcji budowlanych z mostkami cieplnymi oraz mostkami dyfuzji pary wodnej za pomocą programy Antherm
  - Analizy dynamicznych cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych wykonywane w programie WUFI
  - Projektowanie budynków pasywnych w specjalistycznym programie komputerowym PHPP
  - Wykonywanie symulacji projektowych w budownictwie pasywnym za pomocą programu Trnsys
  - Wykorzystanie pakietu Autodesk
 • Doradztwo techniczne w zakresie efektywności energetycznej, rozwiązań instalacyjnych źródeł ciepła, w tym źródeł odnawialnych

 • Opracowanie innowacyjnych przedsięwzięć mających na celu wdrożenie energooszczędnych technologii w budownictwie niskoenergetycznym


 • Organizacja szkoleń:

 • - Budownictwo energooszczędne i odnawialne źródła energii
  - Wstęp do termowizji
  - Termowizja w praktyce
  - Projektowanie i symulacje energetyczne w programie Design Builder
  - Analizy termiczne mostków termicznych w programie Antherm
  - Analizy dynamicznych cieplno-wilgotnościowych przegród budowlanych wykonywane w programie WUFI
  - Finansowanie inwestycji energooszczędnych
  - Rozliczanie projektów w działalności gospodarczej
  - Planowanie i rozliczanie projektów badawczych
  - Warsztaty: wypełnianie wniosku do projektów POIR, MRPO, itd.
 • Wsparcie w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych w ramach interdyscyplinarnych projektów z zakresu budownictwa energooszczędnego

 • Indywidualne konsultacje przedsiębiorców

 • CENNIK USŁUG MCBE (.pdf) 370 kB

  Oferta Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego skierowana jest m.in. do:


  przeczytaj więcej

Usługi oferowane przez MCBE


 • Prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w ramach umów partnerskich zawiązywanych pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami w obszarze budownictwa energooszczędnego;


 • Wykonywanie ekspertyz, analiz oraz prac zleconych przez pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej oraz partnerów MCBE (np. audyty energetyczne, analizy i świadectwa efektywności energetycznej);


 • Doradztwo techniczne w zakresie efektywności energetycznej sieci energetycznych, rozwiązań instalacyjnych, źródeł ciepła w tym źródeł odnawialnych, dotyczące wyboru i wykonawstwa;


 • Wykonywanie badań laboratoryjnych z wykorzystaniem sprzętu badawczego Politechniki Krakowskiej oraz partnerów MCBE (np. badania oporu cieplnego, badania współczynnika przewodzenia ciepła, badania szczelności budynku, badania mikroklimatu wnętrz, diagnostyka mostków cieplnych);


 • Wsparcie w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych w ramach interdyscyplinarnych projektów z zakresu budownictwa energooszczędnego;


 • Prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji w zakresie budownictwa energooszczędnego;


 • Działalność edukacyjna z zakresu budownictwa energooszczędnego;


 • Organizowanie wyjazdów studyjnych w Europie i Małopolsce;


 • Katalog projektów budynków energooszczędnych wraz z analizami efektywności energetycznej dla przyjętych rozwiązań;


 • Umożliwienie przedstawicielom gospodarki uczestnictwa w kreowaniu trendów rozwojowych Politechniki Krakowskiej w obszarze kierunków związanych z budownictwem energooszczędnym;


 • Organizowanie staży studentów Politechniki Krakowskiej u przedsiębiorców;


 • Działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego dostosowanego do wymogów nowoczesnego budownictwa.

 • przeczytaj więcej

Badanie komfortu cieplnego

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego wykonuje badania komfortu cieplnego za pomocą miernika mikroklimatu. Nie zwlekaj, zweryfikuj czy pomieszczenia, w których przebywasz Ty i Twoi pracownicy spełniają odpowiednie normy!

Mikroklimat pomieszczeń jest to stan dynamicznie zmieniających się parametrów fizyko-chemicznych wywierających wpływ na organizm człowieka. Do głównych parametrów mikroklimatu pomieszczeń można zaliczyć: warunki cieplno-wilgotnościowe (temperatura powietrza, wilgotność względna, temperatura powierzchni otaczających, prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi) oraz warunki higieniczno-zdrowotne (czystość i świeżość powietrza ujęte pod pojęciem jakości powietrza, poziom hałasu dźwięku, natężenie pól elektrostatycznych oraz elektromagnetycznych, stopień zjonizowania powietrza). Komfort cieplny jest to stan równowagi termicznej organizmu, w którym człowiek nie odczuwa ani chłodu ani gorąca.

Komfort cieplny jest to taki zespół wartości parametrów meteorologicznych, przy którym większość ludzi czuje się najlepiej i nie odczuwa ani ciepła ani chłodu. Są to takie warunki, w których gospodarka cieplna ustroju człowieka przebiega najbardziej ekonomicznie, czyli stan równowagi między ustrojem a otoczeniem, w którym utrata ciepła drogą bierną jest minimalna, a czynna się jeszcze nie zaczęła.
Głównym elementem, który powinien zapewnić człowiekowi komfort cieplny jest odzież, w różnych warunkach środowiska termicznego, oraz przy różnym wysiłku fizycznym. Ubiór wyraźnie zmienia możliwości termoregulacyjne organizmu. Oceniając wpływ ubioru rozpatruje się właściwości izolacyjne, warstwowość, stopień pokrycia powierzchni ciała, wentylację pododzieżową oraz przewiewność, czyli przenikliwość potu.
Jako praktyczną miarę termoizolacyjności odzieży wprowadzono jednostkę "clo", zakładając, że 1 clo równa się izolacyjności zwykłego ubioru, używanego w pomieszczeniach termo neutralnych przez osobę siedzącą w spoczynku.

MCBE posiada miernik mikroklimatu, którego charakterystykę przedstawiamy poniżej.

Miernik EHA MM101 umożliwia pomiar mikroklimatu zgodnie z obwiązującymi normami. W skład miernika wchodzi jednostka centrala, zestaw czujników Ta, Tg, Tnw, RH, sonda do pomiaru prędkości powietrza Va, statyw umożliwiający montaż czujników pomiarowych na trzech poziomach. W przypadku wyposażenia miernika w trzy zestawy czujników możliwe jest przeprowadzenie pomiaru mikroklimatu na trzech poziomach w bardzo krótkim czasie, gdyż nie trzeba przekładać czujników na poszczególne poziomy w czasie wykonywania pomiaru oraz czekać dodatkowo na ustabilizowanie się czujników.

przeczytaj więcej

Test szczelności powietrznej budynku metodą Blower Door

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego wykonuje w pełni profesjonalne badanie szczelności budynku - zlokalizujemy każdą nieprawidłowość. Zgłoś się do nas, a pomożemy uniknąć Ci niepotrzebnych strat ciepła!

W skład urządzenia wchodzi: System do pomiaru szczelności powietrznej budynków, typ Retrotec Q4E wraz z oprogramowaniem FanTestic PRO, wentylator model 3000SR, wraz z mikromanometrem/sterownikiem DM-2, zasilacz impulsowy wentylatora, komplet kabli podłączeniowych i rurek oraz aluminiowa rama drzwiowa.
MCBE dodatkowo zamówiło Symulator domu TR 180, dzięki któremu łatwiej będzie wykonywać prezentacje oraz warsztaty pokazowe. Nowym nabytkiem jest również Aparatura do wytwarzania dymu, typ Tiny CX, która ułatwi lokalizację nieszczelności badanych budynków.

przeczytaj więcej

Chcę otrzymywać newsletter MCBE
stopka