strona główna
Politechnika Krakowska
English

28-29 wrzesień 2017 - Konferencja Efektywność energetyczna a jakość powietrza - Małopolska 2017

2017-09-07 13:37:39 | Dział: Aktualności

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego oraz Instytut Ekonomii Środowiska organizują wydarzenie w ramach inicjatywy Miasta Krakowa pn. Krakowskie Konferencje Naukowe 2017.

Patronat nad Konferencją objęły następujące instytucje: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta Krakowa oraz Urząd Miasta Tarnowa.

Grupę docelową Konferencji stanowią naukowcy, przedstawiciele samorządów, przedstawiciele gospodarki (w tym wytwórcy oraz dostawcy energii, deweloperzy, producenci materiałów budowlanych, projektanci) i wszyscy, którzy zainteresowani są zagadnieniami dotyczącymi wpływu efektywności energetycznej na stan powietrza, którym oddychamy.


W trakcie konferencji będzie można skorzystać z bezpłatnej usługi doradztwa u ekspertów Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego.

Ramowy Program Konferencji

28 wrzesień 2017 - Dzień I: Dobre praktyki

Rejestracja Uczestników
(9.00)

Oficjalne otwarcie konferencji
(9.30)

Wystąpienie Rektora Politechniki Krakowskiej
Wystąpienie Marszałka Województwa Małopolskiego

Sesja 1
Uregulowania prawne
Jakość środowiska i efektywność energetyczna w Polsce

(10.15)

Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Energii

Sesja 2
Panel dyskusyjny
Energetyczna przyszłość Polski na tle krajów europejskich

(11.00)

Projekcja filmu
Punkt krytyczny. Energia odNowa
(12.15)

Sesja 3
Energetyczna przyszłość Polski:
rola nauki, samorządów i przemysłu
(13.45)

Działania Politechniki Krakowskiej - współpraca z przemysłem w obszarze troski o środowisko, prof. dr hab. inż. Jan Kazior, Rektor Politechniki Krakowskiej

Działania w skali miasta w kierunku poprawy efektywności energetycznej, Roman Ciepiela, Prezydent Urzędu Miasta Tarnowa

Certyfikacja budynków energooszczędnych - oferta dla samorządów
i przemysłu, dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, Politechnika Krakowska

Portal analiz zużycia ciepła, Krzysztof Rodak, Prezes MPEC Tarnów

Innowacje mające wpływ na poprawę jakości środowiska; przykład współpracy przedsiębiorstwa z uczelnią i samorządem, Tomasz Kozik, firma PalettenWerk

Regionalne programy wsparcia działań proekologicznych i energooszczędnych, Małgorzata Mojkowska-Gawełczyk, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


Speech
Innowacje w służbie jakości środowiska:

prezentacje innowacyjnych rozwiązań

(16.15)

Loteria
Nagrody ufundowane przez MCBE i partnerów

(17.15)

29 wrzesień 2017 - Dzień II: Dobre praktyki

Rejestracja Uczestników

(9.00)

Otwarcie drugiego dnia konferencji
(9.30)

Wystąpienie Prezesa Zarządu Instytutu Ekonomii Środowiska


Sesja 1
Badania, pomiary, symulacje - część 1
(9.45)

Innowacyjne techniki spalania paliw stałych małej mocy - efektywność energetyczna i emisja zanieczyszczeń, dr inż. Krystyna Kubica, Politechnika Śląska

Sprawdzenie dostosowania mocy istniejących kotłów do potrzeb użytkowych budynków mieszkalnych na obszarach wiejskich, dr Tomasz Szul, Uniwersytet Rolniczy, Kraków

Ogólnopolskie badania ilościowe dotyczące struktury zużycia energii
w gospodarstwach domowych, Łukasz Pytliński, CEM Instytut Badań Rynku
i Opinii Publicznej Kraków

Pomiar rozkładu przestrzennego pyłów zawieszonych w Małopolsce, dr hab. inż. Mirosław Zimnoch, AGH Kraków

Sesja 2
Badania, pomiary, symulacje - część 2

(11.20)

Potencjał zmniejszenia niskiej emisji w Polsce dzięki modernizacji budynków jednorodzinnych, dr inż. Konrad Witczak, Politechnika Łódzka

Likwidacja niskiej emisji i modernizacja ciepłownictwa w kontekście wymagań dyrektywy MCP, Janusz Mazur

Ocena popytu na pracę tworzonego poprzez działania modernizacyjne
w budownictwie, Piotr Lewandowski, Instytut Badań Strukturalnych

Sesja 3
Badania, pomiary, symulacje - część 3

(12.35)

Wpływ zewnętrznych zanieczyszczeń na jakość powietrza wewnątrz budynków, dr inż. Jakub Bartyzel, AGH Kraków

Znaczenie badań powietrza wewnętrznego na prawidłowe użytkowanie budynku, Maciej Surówka SCiAE

Efektywność energetyczna a komfort użytkownika, prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska, Politechnika Warszawska

Projekcja filmu promującego miasto Kraków
(13.50)


Zwiedzanie Małopolskiego Laboratorium
Budownictwa Energooszczędnego

(14.00)


Zakończenie konferencji
(15.00)


Wystawy towarzyszące Konferencji
Architektura w zgodzie z naturą
oraz Zielone współgranie

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o zgłoszenie udziału
w Konferencji na adres mail : biuro@mcbe.pl


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian
w programie Konferencji.

Chcę otrzymywać newsletter MCBE
stopka