strona główna
Politechnika Krakowska
English

Akty prawne z obszaru budownictwa

Dział: Akty prawne

Zachęcamy do zapoznania się z pomocnymi aktami prawnymi dotyczącymi budownictwa. Znajdziecie tu Państwo zarówno informacje wiążące się z wprowadzeniem obowiązku budowania obiektów energooszczędnych w naszym kraju od 2020 roku (Protokół z Kioto oraz Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego), aspekty prawne dotyczące budownictwa niskoenergetycznego, jak i zapisy polskiego prawa budowlanego czy polityki ekologicznej państwa. Zapraszamy do lektury.

Protokół z Kioto dotyczący redukcji emisji gazów cieplarnianych (1997 r.)

Dyrektywa unijna 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, uchylająca m.in. dyrektywę 2006/32/WE

Ustawa dotycząca efektywności energetycznej

Prawo budowlane - uaktualnienie 2014

Rozporządzenie Ministra zmieniające rozporządznie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2014)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z roku 2011)

Ustawa dotycząca prawa energetycznego w Polsce

Polityka energetyczna w Polsce do 2030 roku

II Polityka Ekologiczna Państwa - przyjęta przez Sejm w 2001 roku

przeczytaj więcej

Chcę otrzymywać newsletter MCBE
stopka